Polityka prywatności

Sklepu Internetowego Nopopatch.pl

 

SPIS TREŚCI:

 1. Postanowienia ogólne
 2. Cel, podstawy prawne i okres przetwarzania danych
 3. Odbiorcy danych
 4. Prawa osób, których dane dotyczą
 5. Pliki cookies
 6. Postanowienia końcowe

I. Postanowienia ogólne

 1. Niniejsza Polityka ochrony prywatności określa sposób zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych koniecznych do świadczenia usług drogą elektroniczną za pośrednictwem sklepu internetowego nopopatch.pl (dalej: Sklep).
 2.  Administratorem danych osobowych  jest Łukasz Sotwin prowadzący działalność gospodarczą pod firmą MEDIATREE Łukasz Sotwin, ul. Romana Kiełkowskiego 8A/35, 30-704 Kraków, NIP 6783192615, REGON 389918280,  e-mail biuro@nopopatch.pl (dalej: Administrator).
 3. Dane osobowe przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej: RODO).
 4. Zbierane przez Administratora dane będą:
  – przetwarzane w wyraźnie określonych celach i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami,
  – merytorycznie poprawne i adekwatne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane,
  – przechowywane nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

II. Cel, podstawy prawne i okres przetwarzania danych

 1. Administrator przetwarza dane osobowe niezbędne do świadczenia  usług dostępnych za pośrednictwem Sklepu.
 2. Dane osobowe przetwarzane będą na podstawie poniższych przepisów, w następujących celach i okresach:
Cel przetwarzania
Podstawa prawna
Okres przechowywania
Obsługa zakupów, w tym informowanie o statusie zamówienia i dostawie Artykuł 6 ust. 1 lit. b) Rozporządzenia RODO Do momentu dostarczenia zamówienia, z uwzględnieniem czasu na zwrot produktu.
Obsługa opinii o zakupionym produkcie Artykuł 6 ust. 1 lit. a) Rozporządzenia RODO Do momentu wycofania zgody przez osobę, której dane dotyczą.
Wystawianie dokumentów związanych ze sprzedażą oraz prowadzenie ksiąg  podatkowych Artykuł 6 ust. 1 lit. c) Rozporządzenia RODO w związku z art. 86 § 1 Ordynacji podatkowej Do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego (obecnie 5 lat od zakończenia roku, w którym  miała miejsce sprzedaż).
Obsługa reklamacji i zwrotów, w tym przechowywanie protokołów zwrotu Art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w związku z Ustawą o prawach konsumenta oraz Kodeksem Cywilnym. 5 lat od zakończenia roku, w którym  miały miejsce reklamacja lub zwrot.
Ustalenie, dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić Administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec Administratora Artykuł 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia RODO Do czasu przedawnienia roszczeń (obecnie 6 lat)

III. Odbiorcy danych

 1. Do prawidłowego funkcjonowania Sklepu, w tym do realizacji zamówień, konieczne jest korzystanie z usług podmiotów zewnętrznych. Dane osobowe mogą zostać przekazane następującym odbiorcom:
  – podmiotom obsługującym płatności internetowe,
  – podmiotom świadczącym usługi kuriersko-pocztowe,
  – podmiotom dostarczającym i obsługującym systemy i rozwiązania informatyczne,
  – podmiotom świadczącym usługi księgowe i prawne.
 2. Dane osobowe przetwarzane przez Administratorem, nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy ani do organizacji międzynarodowych.

IV. Prawa osób, których dane dotyczą

 1. Klient Sklepu ma prawo:
  – dostępu do treści swoich danych osobowych,
  – sprostowania danych,
  – usunięcia danych,
  – ograniczenia przetwarzania danych,
  – przenoszenia danych,
  – wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania odbywającego się na podstawie prawnie usprawiedliwionego interesu administratora,
  – wycofania zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie tej zgody przed jej wycofaniem.
 2. W celu realizacji powyższych praw,  można kontaktować się z Administratorem pisemnie lub pocztą elektroniczną na adresy podane w punkcie I (Postanowienia ogólne).
 3. Klient Sklepu ma prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w sytuacji, w której uzna, że przetwarzanie danych narusza jego prawa i wolności.
 4. W procesie przetwarzania danych w Sklepie nie dochodzi do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym do profilowania.

V. Pliki cookies

 1. Sklep używa plików cookies. Są to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer i przechowywane na dysku lub karcie pamięci osoby odwiedzającej stronę Sklepu. Pliki cookies nie stanowią danych osobowych, jednak informacje, które te pliki zawierają, zwłaszcza w połączeniu z innymi Twoimi danymi, mogą być traktowane, jak dane osobowe. Mechanizm cookies nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych ani żadnych informacji poufnych z urządzenia osoby odwiedzającej stronę internetową Sklepu. Szczegółowe informacje o plikach cookies można znaleźć np. tutaj: https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie.
 2. Sklep stosuje 2 rodzaje plików cookies:
  a) sesyjne – przechowywane na urządzeniu Klienta do momentu zakończenia sesji przeglądarki.
  b) trwałe – przechowywane na urządzeniu Klienta dopóki nie minie okres ich ważności lub dopóki nie zostaną usunięte przez Klienta.
 3. W Sklepie wykorzystujemy pliki cookies w celu:
  a) umożliwienia dostępu do niektórych funkcjonalności Sklepu, np. zapamiętania produktów dodanych do koszyka, uwierzytelnienia (pliki cookies niezbędne);
  b) zapewnienia bezpieczeństwa, np.  wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania w ramach Sklepu;
  c) zbierania anonimowych informacji  o sposobie korzystania ze stron internetowych Sklepu (pliki cookies statystyczne);
  d) zapamiętania wybranych przez użytkownika ustawień i personalizacji interfejsu użytkownika, np. w zakresie wybranego języka lub regionu, z którego pochodzi użytkownik, rozmiaru czcionki, wyglądu strony internetowej itp. (pliki cookies funkcjonalne);
  e) dostarczania użytkownikom treści reklamowych bardziej dostosowanych do ich zainteresowań (pliki cookies reklamowe).
 4. Informacje na temat zmiany ustawień dotyczących plików cookies oraz ich usuwania w najpopularniejszych przeglądarkach internetowych można znaleźć tutaj:
  w przeglądarce Chrome
  w przeglądarce Firefox
  w przeglądarce Opera
  w przeglądarce Safari
  w przeglądarce Microsoft Edge
  Ograniczenie stosowania plików cookies w przeglądarce może spowodować,  że niektóre funkcje Sklepu nie będą  działać.

VI. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w niniejszej Polityce prywatności, jednocześnie zapewnia, że prawa Klientów wynikające z niniejszego dokumentu nie zostaną ograniczone.
 2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszej Polityce prywatności obowiązują przepisy RODO i przepisy prawa polskiego.